موسسه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان مرکزی ( تبسم )

سامانه پرداخت الکترونیکی

سامانه پرداخت الکترونیکی

انجمن تبسم این امکان را برای خیرین عزیز فراهم کرده تا بدون مراجعه به شعبه یا دستگاه های پرداخت الکترونیکی تنها با شماره گیری در گوشی همراه خود همچنان یاور بیماران مبتلا به سرطان باشند. جهت پرداخت هدیه های نقدی خود لطفا کد #2121*1*6655* را شماره گیری نمایید. و جهت دریافت کارت الکترونیکی انجمن تبسم کلمه مؤسسه تبسم یا tabasom را به 10008590 پیامک کنید.