موسسه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان مرکزی ( تبسم )

ساخت بخش سرطان کودک توسط مؤسسه خیریه تبسم

ساخت بخش سرطان کودک توسط مؤسسه خیریه تبسم

مؤسسه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان تبسم استان مرکزی در اقدامی انسانی و خداپسندانه با کمک خیرین، ساخت بخش کودکان مبتلا به بیماری سرطان در بیمارستان امیرکبیر را شروع کرد. این بخش دارای 20 تخت شیمی درمانی، اتاق بازی کودک، اتاق ویزیت پزشک، اتاق کار، اتاق معاینه، سالن انتظار و اتاق ایزوله میباشد. این مجموعه در مدت 8 ماه تنها با همت خیرین و نیکوکاران ساخته شده است. کل پروژه 600 متر مربع میباشد.