موسسه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان مرکزی ( تبسم )

بازدید دکتر ایازی معاون وزیر بهداشت

بازدید دکتر ایازی معاون وزیر بهداشت

شنبه مورخ 12 اسفند 1396 دکتر ایازی معاون وزیر بهداشت به همراه دکتر طاهراحمد رئیس دانشگاه علوم پزشکی و جمعی از مسئولین استانی مهمان انجمن تبسم بودند برای بازدید از هتلینگ تبسم و آشنایی با عملکرد این انجمن در حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان مرکزی