موسسه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان مرکزی ( تبسم )

درباره انجمن

انجمن حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان مرکزی با نام اختصاری تبسم در سال ۱۳۸۶ با همت جمعی از مردم نیک اندیش شهر اراک تاسیس و به سرعت اقدام به جذب نیروهای داوطلب برای حمایت از بیماران نیازمند نمود.

انجام مشاوره های پزشکی و هدایت بیماران به سمت درمان صحیح ، اهداء کمک های مشورتی ، داروئی ، مالی و معرفی بیماران به مراکز درمانی داوطلب همکاری و همبخش انجام عملیات غربالگری و ارائه آموزش در سطح عمومی جهت پیشگیری و بیماری سرطان.

فعالیت های علمی انجمن توسط کمیته های سازماندهی می گردد که عبارت از:

۱. کمیته پزشکی ( درمان ، آموزش و پیشگیری )

۲. کمیته فرهنگی

۳. کمیته مددکاری

۴. کمیته مالی تدارکاتی

۵. کمیته جذب کمک های مالی

۶. کمیته تبلیغات و روابط عمومی